No130情趣护士服肉丝无内写真套图32P丝袜模特Legku丝袜

No130情趣护士服肉丝无内写真套图32P丝袜模特Legku丝袜

皮治尸疰虫毒。治肝经不足,内受风热,上攻眼目,视物不明,常见黑花,当风多泪,瘾涩难开,或生障翳,妇人血风时行,暴赤,一切眼疾并皆治之。

性温味咸,为和伤散血之神药。用蜜一两,铜器中微火煎之,稍凝如饴,搅之勿令焦,可丸,入皂角末、盐少许,捏作挺子,如指长二寸,令一头锐,纳谷道中,以手急抱,欲大便乃去之。

睛能明目,骨能生齿,皆益肾之验。又法如前制竹,不入甘草,但用蕉扇柄或杉木塞孔,浸粪池中,以取其汁与金汁无异,仅供一时取用,不能久藏。

 又方,兔屎一味为末,生鸡肝捣烂为丸,空腹谷精汤服之。松香三斤。

柳、桃、桑、槐、楮五般枝煎浓汤,大缸浸坐没颈,一日,俟汤如油,出浴安矣。莲肉四两,麦芽(炒)、白扁豆(炒)、芡实各二钱,山药(炒)、白茯苓、苡仁各四两,为末,入粳米粉五升蒸糕,晒干,任意食,米饮下。

胎成,用大木盆一个盛水,水盆内置净铁火盆一个。羊肝共生椒,食之伤人五脏。

Leave a Reply