Vol225女神周于希Sandy艳红短裙配无内黑丝半脱露火辣身材诱惑写真59P周于希花漾

Vol225女神周于希Sandy艳红短裙配无内黑丝半脱露火辣身材诱惑写真59P周于希花漾

汪洋之田,又何能生物也哉?一方用蜣螂入巴豆烧存性,为末,酒调四分服。

既知儿死腹中,不能用药以降之,危道也;若用霸道以泄之,亦危道也。 有湿热者,有湿痰者,有血虚,有气虚,有瘀血者,不可作风治。

眉批∶服药三月后不受孕,仍照原方加贯众二钱。 每三五十丸,治前阴如冰冷并阴汗,两脚痿弱无力。

夫脾胃之气虚,则胞胎无力,必有崩坠之虞。一方用蒲黄、轻粉、滑石敷亦好。

援土固胎参术药,萸桂杜仲菟丝断。眉批∶小产血崩多由行房而致。

起于肺热。阳气充足,自能摄精,湿邪散除,自可受种,何肥胖不孕之足虑乎?

Leave a Reply